Monday, June 21, 2010

Quotes from book "VIDHAVA KUMARI"


१. खोटं म्हणजे काय?
    जे माणसाला सुचतं, पण देवाला रुचत नाही ते खोटं.

Author : – Mama Varerkar
Book : - VIDHAVA KUMARI
No comments:

+1

You Tube